Mozgás-, beszéd-, nyelvi zavarok, nehezítettségek 

OKALAPÚ

kezelése, megszüntetése

- Nem csupán tüneti kezelést szeretne? 
- Megismerné az összefüggéseket?
- Szeretné elkerülni, hogy évekig kelljen gyakorolni? 
- Megunta, hogy 3-4 évenként logopédushoz jár? 
- Kevesli a nyelvgyakorlatokat? 
- Gyors, hatékony megoldást szeretne?
- Érdeklik az alternatív megoldások? 
- Szeretne többet megtudni önmagáról?

Szolgáltatás megrendelése

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 MEGOLDÁS

Ön vagy gyermeke logopédiai, beszéd-, nyelvi,  kommunikációs problémáira: 

az idegrendszer funkcionális, holisztikus, neurológiai

megközelítésével!


 TARTÓS VÁLTOZÁS, VAGYIS A VALÓDI GYÖKEREK MEGKERESÉSE 

VAGUS IDEG

Az agyidegpárok közül a bolygóideg különleges. :) Stimulálása egyszerű s igen hatékony, megtérülő noninvazív beavatkozás. Ha kezeljük, nem csupán a fiziológiánkat kezeljük, de a viselkedésünkre is hatással van.

Napi szinten alkalmazom az elmúlt években elsajátított technikákat: kranioszakrális, Bowen-módszer elemei, direkt stimuláció, s az eredmények fantasztikusak. A viselkedési problémák csökkennek, kiegyensúlyozottabb, simulékonyabb gyermekek, nyelvi szinten sikeresebb kivitelezés... 

Ha kíváncsi vagy, keress meg, örömmel adom tovább ezt a fantasztikus tudást! :)

Vagus-portfólió

Elem

Elem

Elem

Elem

Minden itt kezdődik... 

fogantatás, magzati élet, születés, csecsemőkor, kisgyermekkor... 
s a mindezekkel összefüggő érzelmi, fizikális, fiziológiai változások, ezek feldolgozása és feldolgozatlansága, kezelése...
Ezekre s hasonlókra kerestem s kaptam választ a képzésen.

Hálás vagyok a szemléletért, a megszerzett tudásért, s a sok megerősítésért!

Az alapozó dúlaképzés megkívánja a babák, gyermekek élettani, mozgásszervi, pszichés funkcióinak minél pontosabb elmélyítését. Szükséges azonban az összefüggések átlátása is.

Szerencsésnek érzem magam, hogy olyan ismeretek birtokába juthattam a belsőszervi szövetek ismeretében is, melyek szépen integrálják az eddig tanultakat.

 Renegeteg elsajátított technika áll a rendelkezésemre, így ezekkel "felfegyverkezve" merem vállalni a hozzám fordulók kezelését.

MIOFUNKCIONÁLIS

FOGSZABÁLYZÁS

Cél:

- orrlégzésre szoktatás

- optimális nyelvhegyállás kialakítása

- helyes nyelés kialakítása

- helyes ajaktartás kialakítása

- attraktív fogív elérése

- helyes táplálkozási szokások (rágás, nyelés, étrend) kialakítása, igény támogatása

- megfelelő testtartás kialakítása, rögzítése

- egészségügyi problémák megelőzése, elkerülése: mind mozgá-, mind belszervi zavarok mennyiségének csökkentése.

GYERMEK

- kommunikációs igény, beszédkedv felkeltése; beszédindítás

- beszédfolyamatosság zavara/temporális elakadások: dadogás, hadarás rendezése

- artikulációs zavar: nyelvlökéses nyelés, R-hang alulperdülete, hiánya, sziszegők, susogók ejtészavara...

- nyelvi szintek diszfunkciója: nyelvi késés, speciális nyelvi zavar - kevés aktív/passzívszókincs, szókincsmobilizációs problmák

                                                       diszlexia, diszkalkúlia, diszgrammatizmus, diszortográfia...

- diszfónia, rezonancia-zavar/orrhangzósság

- diszfágia...

- viselkedési, beilleszkedési zavarok

- tanulási nehezítettség

- mentális érintettség

- ...


FELNŐTT

- stroke után: afázia, diszartria, diszfágia, diszfónia, apraxia

- egyéb: nyelvlökéses nyelés, dadogás-hadarás, diszpraxia, diszlexia, diszkalkúlia, diszortográfia...

- ...

1. A stroke utáni állapotokban gyakran találkozhatunk egy kevésbé ismert fogalommal, az apraxia-okozta tünetekkel. Ez a motoros ügyetlenség, az ún. végrehajtó=exekutív működés zavara okán jelentkezhet. Ennek kezelése főként kognitív terápiákkal, s frontállebeny-gyakorlatokkal lehet sikeres. 

2. Kiegészítésként funkcionális oldalról is igyekszem közelíteni a problémához, így tanulmányaim alapján pl. az ARNI-terápia gyakorlatai is igen hasznos elemek. Nem terapeutaként alkalmazom, de a szemléletét igen hatékonynak érzem a kezelések alatt. 

A mozdulatokat segíti gördülékenyen végrehajtani, helyzetváltoztatást, pl.: a felállást, néhány óra leforgása alatt is elakadásmentessé teszi. Magyarországon Pásztor Gabriella gyógytornász tanfolyamain lehet elsajátítani, majd terapeutaként is alkalmazni.

3. A zene-kommunikáció közös gyökere, a dallam-ritmus-rím-mozgás-szöveg egységének hatása a nyelvi képességekre már többszörösen bizonyított elmélet. A nyelvi készség

- sérülése (koragyermkekkori trauma: fizikális, pszichés ok),

- elvesztése (már kialakult nyelvfunkciók esetén: stroke, agysérülés...)

olyan támogató megközelítést igényel, melyre a fenti NÉGYES rendszer aktiválása képes biztosítani. 

A kezelés a leegyszerűsített, színkódokkal egyértelműsített kotta, az ULWILA-módszer. 

Heinrich Ullrich német szakember ötletét Vető Anna honosította meg hazánkban. Eredetileg érelmileg akadályozottak számára készült, azonban bizonyos kognitív funkciók alulműködése, blokkolódása esetén nagy segítséget jelent a tiszta színekből: piros, fekete, zöld... s formákból: kör, félkör... álló kottavilág. A pentaton hangsor a magyar zeneiség alapja, melynek dallamvilágát követve kedves, főként gyermekkorunkat idéző dalok játszhatóak le pár ütéssel, pengetéssel:

https://www.downalapitvany.hu/sites/default/files/Heinrich%20Ullrich-ULWILA%20FARBKLANG%20Grundkurs%201%20A.pdf

Nagy sikerrel alkalmazom klienseim körében, hiszen a hagyományos ötvonalas kottaolvasás gyakran teljesíthetetlen kihívás elé állítja őket. Átmeneti mankóként örömmel fogadják s a zenei élmény kárpótol mindenkit a verbális kifejezőképesség rendezésének rögös útján.

https://www.downalapitvany.hu/sites/default/files/Heinrich%20Ullrich-ULWILA%20FARBKLANG%20Grundkurs%201%20A.pdf

https://www.jatekliget.hu/szines-tubafon-ulwila-modszerhez-3593?gclid=Cj0KCQiA99ybBhD9ARIsALvZavWXV5QijW0ekUnXTlF7gP5I3qE7uXiGGhatvsKKp81TxbzzFg1WbwMaAkNBEALw_wcB

https://iskolaellato.hu/Ulwila_szines_lapra_szedheto_tubafon

 A szociális kapcsolat átível a személyközi kontakton. Annak lehet akár hátránya is: verbalizálni kell az érzéseket... Előfordulhat, jobb lenne csak csendben ülni, hagyni a félelmeket halkan kifutni belólünk

Szerencsére, van egy-két kiskapu: növények érintése, patakcsobogás hallgatása, ornitoterápia, séta a természetben...

Az állatok, főként az emlősök pláne a szőrös. bújós-játékos családi kedvenc oly sok mindent pótolhat...

Ezt kissé terápiás közegbe helyezve a segítségünkre lehet beszédindítás, elektív mutizmus, afázia, de még artikulációs zavarok területén is. Sót a figyelem fókuszálásában, esetleg relaxációs technikák elsajátításában is... ADHD, autizmus, szenzoros integrációs zavar, érzékszervi vagy mozgássérülés...

Igazán csak az a feladat, hogy nevet adjunk a helyzetnek. :)

LOGOPÉDUS-KOMPETENCIA

Nyelvi, beszéd- és kommunikációs gátak csökkentése. Alapjáratban. Azonban ennél sokkal több dologról van szó...

- kommunikációs igény, beszédkedv felkeltése

- beszédindítás

- dadogás, hadarás rendezése

- nyelvi szintek 

- artikulációs zavar csökkentése

- diszfónia

- ...

Természetesen, sok-sok, esetleges háttérprobléma feltárása szükséges ahhoz, hogy kiderüljön, mi lehet a valódi ok. Elsőként a bemeneti, azaz a szenzoros oldal működésének feltárása:

- hallás, auditív észlelés, figyelem...

- látás, vizuális észlelés, orientáció...

- taktilis, haptikus érzékelés, tudatosság...


A következő a motoros oldal, mely az idegrendszeri választ mutatja:

- izomtónus...

- izomerő...

- tónusszabályozás...

- mozgástartomány

- temporális reakciók

- ...


Mindezek összehangolt működésére van szükség ahhoz, hogy az oly finoman hangolt emberi beszéd megvalósulhasson. Az optimális, és az egyén igényeihez igazodó kommunikációs forma megsegítésére törekszünk mindannyian. Ennek érdekében keressük kollégáimmal a leghatékonyabb  módszereket a helyes észlelési és motoros készségek, képességek integrációjára.


AAK

Előfordul, hogy a beszéd kifejező, motoros oldala annyira sérül, hogy az önálló énközlés gátolt. Ez lehetséges a mozgások összehangolásának zavara miatt, de gyakran az értési, bemeneti oldal érintettsége kapcsán is. Ilyen esetben AAK-ra, azaz alternatív, augmentatív kommunikációs technikákra, módszerekre, eszközökre is szükség lehet. Ezek közül egy, a Verbalio, mely kiegészítheti vagy akár teljes mértékben pótolhatja a hangzó beszédet. 

Fontos a kommunikációs helyzetek tisztázása, a közös felület, melyet többnyire tárgyakkal kell egyértelműsíteni, szituációkkal. Azonban sokszor nincs rá lehetőség, hogy a csapot és a poharat is magunkkal vigyük, így a pohár képével szimbolizált "szomjas vagyok/inni kérek" jelképét lehet bevonni a kommunikációba. Erre született a magyar fiatalember, Zsombori Balázsnak köszönhetően ez a mobiltelefonon, tableten - így tehát hordozható! - futó program. 


Verbalio - Hang a kézben

https://verbalio.com/

Társadalmunkban a nyelv a kommunikáció alapvető eszköze. Az emberi közlésfolyamat aktív, sőt interaktív megjelenése, tehát az információ átadására, a személyek közti kapcsolat dinamikus megvalósulására szolgál. Az emberi közlés legelfogadottabb módja, ha az egyén - állapotától függetlenül, szavakban, mondatokban és önállóan - képes gondolatait, érzéseit megfogalmazni, elsősorban hangzó beszédben. Az egyéb nonverbális jelzésekkel pedig tovább modulálja, pontosítja mondanivalóját. Sajnos, sokan érintettek eme nyelvi és azon túli közlésformák több, esetleg az összes csatornát érintő sérülésében. Szükségszerűen jelennek meg tehát olyan adaptációk, pl.: KÉK, AAK, melyek célja pótolni, kiegészíteni a hiányzó kifejezőeszközök sokaságát.

Mindezen igényekre válaszként, modern korunk technikai, informatikai fejlődése mentén, szükségképpen jelent meg az informatikai hátterű szoftver, a Verbalio. A programozó szakemberek zöme már képes - elméletben - az előbb felsorolt hiátusok pótlására, azonban az igény találkozása a termékkel sokszor nem csupán ezen múlik. A fejlesztőnek szeme, füle, azaz érzéke, érzékenysége is szükséges az adott probléma feltérképezésére, az eszköztár adaptálására, hogy valódi célt érjen, szolgáljon a termék.

Több célcsoport is lehet e program végfelhasználója: pl. cerebral palsy/finommotorika sérültek, motoros/amnesztikus afázia, gégeirtáson átesettek, autizmussal élők, súlyosan hallássérült vagy értelmi sérüléssel (pl. Down-szindróma) élő személyek. Számukra is használható a program, így náluk is alkalmazható mind a nevelés, mind az oktatás terén. Természetesen akár a nyelvi késés terápiájába is bevonható, sőt, beszédfogyatékosoknál is szolgálhat az eszköztár színesítésére. Közös bennük, hogy az expresszív és a receptív nyelvi szintek sérülése esetén a felkínált képi megsegítéssel könnyíthető mind az értés, mind a közlés folyamata.

Külföldön főként a NikiTalk vált ismertté, a LetMeTalk, Avaz, Boardmaker illetve a PictoPlus szoftver is hasonló elven működik. Ezek azonban, tekintettel arra, hogy főként angol anyanyelvű alkalmazások, nem bírnak, nem rendelkeznek magyar szókinccsel, szórenddel.

Magyarországon 2014. október 20-án jelent meg először egy magyar, akkor 17 éves, középiskolás fiatalember, Zsombori Balázs előző fejlesztése, a PictoVerb. A program indíttatása egy ismerősének gégeműtét utáni rehabilitációjához köthető. A sérült kommunikációját ezzel a beszélő szoftverrel segítette meg, így biztosítva az alapszintű énkifejezést.

A PictoVerb, "Végre elmondhatom!" szlogennel táblagépekre és okostelefonokra kifejlesztett piktogramokkal ellátott androidos alkalmazás, mely a rámondott mondatpanelekkel teszi a kommunikációt elérhetővé az érintettek számára. Technikailag androidos háttérrel működik, minimális memória-igénnyel. Különlegessége, hogy a magyar nyelvű felhasználók mellett angol, olasz, máltai és örmény nyelven is elérhetővé vált. Ezzel párhuzamosan a valódi, saját szöveg élményét biztosítja az opcionális gyermek, női és férfihang, mely az "élő hang" jellegét biztosítja a használónak. Az érintéssel, nyomásra működtethető lapozás, mondatválasztás a kézmozgásban is sérült emberek közlését könnyíti meg.

Hazánkban több helyszínen: Budapesten, Gödöllőn, Szombathelyen, sőt Máltán is a Segítő Technológiák az Önálló Életért című konferencián is bemutatkozhatott a PictoVerb. Sikerét és szükségszerűségét bizonyítja, hogy a Duna TV és az M1 műsorában többször is helyet kapott a program, illetve több intézmény pl.: Martonvásár egy iskolája filmet forgatott a készítővel az alkalmazásról. Tesztelés pl. a Pető Intézetben történt.

Az UNICEF 2015-ös évkönyvében is említik a programot. További tükörként 2013-ban az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén III. díjban részesítették egy fejmozgással is irányítható prototípusát. A Nobel Alapítvány svédországi Nobel-díj átadásra való jutalom tanulmányi út is igen komoly jelzésnek tekinthető mind a gyógypedagógiai, mind az informatikai innováció terén.

A fejlesztő ma már a Budapesti Műszaki Egyetemen mérnökinformatikusnak készül, s előző termékének sikeréből, illetve a felhasználók visszajelzéséből kiindulva egy újabb programcsaládot készített Verbalio néven, a PictoVerb analógiájára. A Verbalio szoftvercsalád tagjai felölelik az előző évek alkalmazását, kissé megújított, kibővített formában: PictoVerb, Verbalio Képes és Verbalio Írásos. A képek stílusa, karakterisztikája igényességet sugall és értelmezhetőséget biztosít. Szerencsés választás volt a SymbolStix nevű külföldi cég anyagával egybekötni az elképzelést. Lényeges eleme a beszédszintetizáló motor, mely az összes kifejezést ellátja hanggal.

2017-ben Győrben, majd a Démoszthenész Egyesület meghívására, később a Bliss Alapítvány 30. évfordulóján mutatkozhatott be a megújult alkalmazás. Elérhetősége: www.verbalio.com

I. PictoVerb

Az eredetihez igen hasonló program tovább finomodott. Legfőbb minőségi változás a mondatok feliratozása, így a piktogramok fölött látható felirat segíti az olvasási igény kiépítését, illetve megerősítését. A kötöttséget a végtelen számban bővíthető, feltölthető saját képek, rámondható mondatok lazítják - így valóban egyénivé, egyedivé válhat. Továbbra is szerepel a hangválasztás. Ezt mikrofonnal felvett, természetes hanganyag biztosítja.

A főoldalon található "Igen", "Nem" és "Köszönöm"-ikonok, az alapkommunikációs elemek állandó elérhetőségét, ezáltal a társalgás folyamatosságát, a mappákban előírt szövegegységek pedig az információáramlást biztosítják.

A Beállításokban belépve a Speciális beállítások területre: hangszín; sorszám; oszlopszám; térköz; görgetés módja; felirat láthatósága; késleltetett lenyomás és a felhasználó látásteljesítményéhez igazítható "világos/sötét téma" opció jelenik meg. Itt visszaállítható a gyári, eredeti állapot is, illetve az Információk fülben szerepel a licenszszerződés és a névjegy.

További különlegessége a tapasztalatok alapján beépített - késleltetett funkció/hosszú lenyomásra -, mely a súlyos fokú tónuszavar, tremoros kézmozgások okozta elütések számának csökkentésére szolgál.

II. Verbalio Képes

Ezen alkalmazás három fő területet ölel fel: Szótanulás; Egyszerű kommunikáció; Mondatszerkesztés. Mind a képek, szókapcsolatok, mondatok mennyisége, mind a variációk száma többszöröse a kezdeti programnak. Összességében is sokkal kiforrottabb, nagyobb igényfelület lefedésére is alkalmas. Komplexebb társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására és még több információcserére is alkalmas. Alapkészletben, a Képtár 40 tematikus mappát tartalmaz, összesen 4000(!) képpel, mindez a valós életből, a hétköznap igényeiből - táblagép saját kamerájával, internetről gombnyomásra a programba tölthető -, korlátok nélkül továbbiakkal bővíthető. Ezt a programot, a megnőtt memória-igény miatt, beszédszintetizátor egészíti ki. A villámjel a szociális formulák gyors elérhetőségét biztosítja.

A Szerkesztés funkció megnyitása egy számsor betűkkel való átírásával kezdeményezhető. A Beállítások részben lehet azon paramétereket megadni, melyek az adott felhasználó igényeihez igazíthatóak. Ha a sérült maga használja egyedül a programot, akkor egyszerűen rögzítheti - ő vagy hozzátartozója - az összeállított specialitásokat, témákat. Ha azonban a szakember (logopédus, AAK-oktató) több klienshez kell, hogy beállítsa a saját táblagépén szereplő alkalmazásokat, akkor több, úgynevezett "felhasználói profilt" is létrehozhat. Így az adott néven elmentett változatok előhívhatók a soron következő foglalkozásokon. Ráadásként a létrehozott "A" felhasználó-mappa, könnyedén átmásolható "B" felhasználóhoz is! Ezáltal, megosztva egy profilt "jógyakorlatként", mindenki hozzáférhet a számára szükséges mappákhoz/képekhez, és csak azokat kell a már létező kommunikációs táblájához illeszteni. Csaknem végtelen számú személyhez rendelhető, memóriakapacitásban ez nem/alig jelentkezik problémaként, gátlásként.

Itt, szintén a Beállításokban választható az egyedi szükségletekhez igazodva: szótanulás, egyszerű kommunikáció vagy önálló mondatszerkesztés.

A Speciális beállításokban a fentieken túl lehetőség van a domináns kézhasználathoz igazítani a panelek pozícióját - jobb/balra; képméret; képarány; képszám; mondatcsík láthatósága. A mondatcsíkok és a mappák hangja némítható, a feliratozás kikapcsolható.

További lehetőség a késleltetett lenyomás kiiktatása, felengedésre és hosszú lenyomásra való beállítása.

A Szótanulás-blokk kifejezetten olyan esetekben hasznos, ahol cél a szókincs-aktivizálás, -bővítés, az utánmondási készség fejlesztése és/vagy az önálló gépkezelési funkciók megsegítése. Erőssége a programnak a Beszélgetés-mappa: valódi kommunikációs sémákat, szociális helyzetek evidenciáit tartalmazza, pl. "Figyelj rám!", "Mutasd meg!", "Hagyj békén!". A Segédeszközök-mappa pedig olyan paneleket tartalmaz, melyek a sérült emberek hétköznapjaiban gyakran előforduló szavakat mobilizálja, pl.: kerekesszék, sín, szemüveg, stb.

Az Egyszerű kommunikáció-blokk tartotta meg leginkább az eredeti PictoVerb jellegét. A mappákon belül mondatok, mondatértékű panelek érhetőek el néhány gombnyomással. A mindennapi élet gyakori szókincsét alkalmazva felölel egy teljes napot (étkezés, tisztálkodás), több színtérre átnyúlva (szabadidő, kórház, alkotás). Erénye az Érzések-mappa, melyben mély gondolati, érzelmi árnyalatok is megfogalmazódhatnak: "Kíváncsi vagyok." "Félek.". Néhány kattintással elérhető a Beállításokban az aktuális mappa bővítése, új szerkesztése - saját megközelítéssel, szempontrendszerrel.

A Mondatszerkesztés-blokk nyújtja a jelenleg adható legteljesebb grammatikát, azaz a pontos kifejezés élményét a felhasználónak. Gerincét a főoldalon található mondatcsík adja, melyre érintéssel lehet a kívánt ikont felhelyezni. Itt csupán pár mappa található, s éppen a szükséglet biztosítására szabadon beemelhetőek a Képtárból mappák, képek, szószerkezetek. A feliratozott szóképek a kiegészítő (pl. relációs) szavakkal komplex szószerkezetekké, mondatok alapjaivá válhatnak. Ezen szabadság lehetővé teszi, hogy a főnévi igenév helyére E/1. személyben átírva a valódi énkifejezés eszközévé váljon az alkalmazás.

Nagyon fontos eleme a programnak a Kérdések-mappa, mely a valós kommunikációs szituációk egyik alapja. Így az eldöntendő típusú konkrét kérdés mellé a kiegészítendő is megjelenik, passzívból aktív státuszba emelve a kezelőt. Ezzel párhuzamosan az Észlelések, érzetek-mappa is fontos, a szociális határokat érzékeltető kifejezéseket tartalmaz: "Unatkozom", "Dühös vagyok!".

III. Verbalio Írásos

A programcsalád Verbalio Írásos elnevezésű tagja a valódi írásbeli élmény alapjait biztosítja a felhasználónak a betűk, számok kommunikációt jelentő világával. Ezáltal teljes értékű közléseket lehet tenni, beszélgetést kezdeményezni, folytatni. A leírt gondolatot, szöveget - egy hangszóró-ikon érintésével - végig felolvassa a beszédszintetizátor.

A Beállításokban szereplő funkciók az előzőek analógiáján ismertek. A program egy Köszönések-mappával indít, mely a beszélgetés partnerségi elemeit tartalmazza - bővíthető, elraktározandó elemekkel. Az Adataim-mappa szintén a nyitó oldalon található, melyben egyszerű, de közérthető jellemzés történik a használóról: név, állapot, telefonszám... kategóriákkal lehetőség van egy tömör bemutatkozásra.

A másik fontos jellemzője, hogy az írás-olvasási nehezítettségben a homogén gátlás kiiktatására, csökkentésére az OpenDyslexic betűtípus is választható. A harmadik jelentős újítás, hogy látássérültek számára a kontrasztos felület lehetősége is adott: fekete háttérben sárga betűkkel a jobb vizuális élmény biztosítására, a láthatóság javára talált megoldást a szerkesztő.

Megtisztelő számomra, hogy Zsombori Balázs fejlesztését szakmai konzulensként figyelemmel kísérhettem, s kiegészítő visszajelzéseimet, tanácsaimat figyelembe vette a módosításokban.


Cikkek

Jászay Tamás (2014): A példa ereje, https://tehetseg.hu/interjuk/pelda-ereje , Letöltés dátuma: 2017.11.06.MATEHETSZ (2014): https://tehetseg.hu/aktualis/nobel-szeminariumon-tehetseghidakkal , Letöltés dátuma: 2017.11.06.Mészáros Etelka (2014): Innováció, startup, kreativitás, https://jogaszvilag.hu/rovatok/cegvilag/innovacio-startup-kreativitas , Letöltés dátuma: 2017.11.06Hajba Ferenc (2017): Felolvassa a kéréseket, tolmácsolja az érzéseket, https://gyorplusz.hu/cikk/felolvassa_a_kereseket_tolmacsolja_az_erzeseket.html , Letöltés dátuma: 2017.11.06Szegedi Éva (2015): Magyar applikáció beszédben akadályozott embereknek, https://talentn.reblog.hu/magyar-applikacio-beszedben-akadalyozott-embereknek , Letöltés dátuma: 2017.11.06Streit Nóra (2016): "Végre elmondhatom " - PictoVerb, a magyar alkalmazás beszédükben akadályozottak számára, https://magyartermekonline.hu/tarsadalom/vegre-elmondhatom-pictoverb-magyar-alkalmazas-beszedukben-akadalyozottak-szamara/ , Letöltés dátuma: 2017.11.06Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye (2015): A PictoVerb program (bemutatóvideó), https://fejermepsz.hu/teszt/wp-content/uploads/2015/12/3%20TAMOP%205.mp4 , Letöltés dátuma: 2017.11.06Zsombori Balázs (2015): Giving Everyone a Voice, https://sowc2015.unicef.org/stories/giving-everyone-a-voice/ , Letöltés dátuma: 2017.11.06


KÉK VERBALIO

A VERBALIO nevű program

Ebben a cikkben egy új,

beszélőprogram leírását olvassuk.

A számozott kérdések alatt találjuk a választ.

A program neve: Verbalio.

A cikket írta Szücsné Göblyös Erika, logopédus.

1. Mire való?

A Verbalio egy új segítő eszköz,

ha nem tudunk beszélni.

2. Ki használhatja?

Aki nem tud beszélni,

- nem szeret beszélni,

- nem tud olvasni,

- nem tud írni.

Használhatjuk, ha

- afáziás,

- autista,

- értelmi sérült,

- mozgássérült,

- hallássérült,

- látássérült emberek vagyunk.

3. Mi szükséges még hozzá?

Egy tablet vagy okostelefon.

Androidos rendszerű eszköz kell hozzá.

(Az android egy olyan rendszer,

amivel sok okostelefon és tablet működik.)

Jó, ha nagy kijelzőset választunk.

Nem kell

- drága tablet

- drága okostelefon.

4. Hol lehet megvásárolni?

Interneten megrendelhetjük a verbalio.com címen.

A program készítője: Zsombori Balázs.

Kérjünk segítséget a vásárláshoz

- baráttól,

- társtól,

- szülőtől,

- gondozótól.


5. Hogyan működik?

Képeket és szavakat látunk.

Olvashatjuk és hallhatjuk

- a szavakat,

- és a mondatokat.

A képekhez tartozik

- szó,

- vagy mondat.

Az első oldalon bemutatkozhatunk:

- mi a nevünk,

- miért nem beszélünk,

- hol lakunk,

- kell-e gyógyszert szednünk.

Beszélgethetünk

- evésről,

- öltözködésről,

- és sok más dologról.

Kérhetünk segítséget is.

Képet feltehetünk mi is a gépre:

- saját fénykép,

- új kép az internetről.

6. A Verbalio 3 részes

a. PictoVerb

Sok képet tartalmaz leírt mondatokkal.

Például:

- Vizet kérek.

- Kenyeret kérek.

- Szeretlek.

- Szomjas vagyok.

- Tiszta ágyneműt kérek.

Emberi hangon halljuk:

- férfi-,

- női,

- gyermekhangon.


b. Képes Verbalio

Nagyon sok

- kép,

- szó,

- mondat szerepel benne.

Külön mappákban is kereshetünk szavakat.

mappa: egy kép, amire rákattintva újabb képeket találunk.

A szavakat, mondatokat felolvassa:

- gépi hang,

- női hang

Használhatjuk:

- szótanulásra,

- képes mondatok segítségével beszélgetésre.

c. Írásos Verbalio

A képernyő a számítógép billentyűire hasonlít.

Leírhatjuk gondolatainkat

- betűkkel,

- számokkal.

Meghallgathatjuk a leírt

- szavakat,

- mondatokat.

Így megérti, akivel beszélünk.

Női hangon halljuk a betűket,

és a számokat.

A felolvasást gépi hangon halljuk.

Látássérültek fekete háttéren sárga betűkkel

- írhatnak,

- olvashatnak.


EGYÉB

TÁRSTUDOMÁNYOK ISMERETE ÉS BEVONÁSA


- FOGÁSZAT, ORTODONCIA:  speciális fogszabályozási, fogpótlási technikák

- FÜL-ORR-GÉGÉSZET, AUDIOLÓGIA: hallási problémák feltárása, okok kezelése

- ORTOPÉDIA: gyógyászati segédeszközök

- SZEMÉSZET: látási zavarok hátterének feltárása, okok kezelése

- PSZICHOLÓGIA: viselkedésproblémák, magatartás-zavarok... szükség esetén családállítás, pszichológiai megsegítés

- NEUROLÓGIA: reflexek, idegsejtek élettani szabályozottsága, mozgásfolyamatok szervezése, automatizmusok alkalmazása

- GYÓGYTORNA: mozgáskoordináció, spazmusok, plégiák, kontrakciók csökkentése 

- DIÉTA, ÉTRENDI KIEGÉSZÍTÉSEK, ALTERNATÍVÁK: étkezési szokások megváltoztatása, metabolikus folyamatok rendezése

- ZYTO-készülék; BIOREZONANCIA

- ALTERNATÍVÁK: adekvát lehetőségek feltérképezése, támogatása

- ...


Magasan kvalifikált, elhivatott szakembergárda

 

LATERALIZÁCIÓ

Kezesség, agyi dominancia... Ismerős foglamak, jelentésük messze átmutat azonban a készségek, képességek világába. Fontos, melyik szemünket, fülünket, lábunkat használjuk előszeretettel. Amennyiben ezek összműködése megsérül, segítséget szükséges kapniuk a továbblépéhez.

Sokkal többet elárul az idegrendszer működéséről, mint hinnénk. Szükséges pontos feltérképezése, A neuro-, pszichomotoros dominancia-szint fejlődésének támogatása is fontos feladat, mely a nyelv, az énkifejezés alapjaihoz tartozik.


TERÁPIA

Tükörtábla-terápia 

https://www.tukortabla.hu/index.php?mode=2&cim=Ismertet%F5https://www.tukortabla.hu/index.php?mode=2&cim=Ismertet%F5

FOGAZATI ANOMÁLIÁK

Logopédusként gyakran találkozunk torzult, hiányos fogazattal, s az ennek hátterében működő funkcionális zavarral a test izomzata, csontozata oldaláról. Időben felismerve és a helyes fogászati kezelést biztosítva, hatékonyabb és gyorsabb megoldást tudunk biztosítani. A közismertté vált nyelvlökéses nyelés diszfunkciójának kezelése is itt kezdődik.

Sajnos, nem mindegy, hova irányítjuk a gyermekeket fogászatra, ortodonciai kezelésre. Módszerünkkel időben elkerülhető pl. műtét, fájdalmas állkapocsmozgás... Midezen technikák felnőtteknél is működnek.

TERÁPIA

MIOFUNKCIONÁLIS TRÉNER vagy ahogy én nevezem, NYELVTRÉNER:

https://www.volomdental.hu

- https://hermannortho.hu/fogszabalyozas

MULTIFUNKCIONÁLIS AKTIVÁTOR: 

https://dentozofia.hu/

BIOLÓGIAI/KOMPLEMENTER FOGÁSZAT:

https://biodent.hu/linkek/med-system-biologiai-komplementer-fogorvosi-rendelo-es-oktatasi-kozpont

Ez utóbbi az amalgámtömés káros következményeivel is foglalkozik. Ehhez adekvát segítséget kaphatnak Dr. Csiszár Róbert rendelőjében, aki a honlapján - többek között - röntgenelemzést biztosít (akár online-formában is):

https://diagnosztika.biodent.hu/

Dr. Csiszár Róbert KÖRBLER-tanfolyama, könyve és Dr. Sági Mária-Sági István könyve segítséget jelentenek:

az információs gyógyításban, annak megismerésében.

Hitelességük, szaktudásuk közismert. Köszönettel tartozom az új megközelítésért a prevencióban, a diszfunkciók csökkentésében.


HALLÁSI, AUDITÍV ZAVAR

Az akusztikus észlelésben, feldolgozásban is bármely komponens sérülhet: akár veleszületett, akár környezeti ártalom, sérülés okán. A beszédhang hallása és értelmezése rendkívül fontos. Nem elegendő a zajok, zörejek észrevétele, az ezekre való helyes reakció. A háttérből kihallani, értelmezni és adekvát viselkedéssel, motoros válasszal reagálni a beszédhangra - csak a nagyon pontosan és finoman működő idegrendszerrel lehetséges. Kis hiba esetén - átmeneti vezetéses hallássérülés (pl.: középfülgyulladás, allergiás reakció) is akár hosszan elhúzódó zavarokat okozhat. Kezdetben ezek visszakérdezésben nyilvánulnak meg, majd visszíhúzódásban, esetleg agresszióban.

A feltárt okok mentén - medikális támogatással - kezdhetjük a probléma csökkentését, várhatjuk a megváltozott és negatív viselkedésminták rendeződését.

Mindez időben sem mindegy, mikor jelentkezik, s mi, a környezet, mikor vesszük észre, mikor teszünk érte. Ha túl hosszú ideig tart vagy túl korán kezdődik - pl,. a beszédindulás, -szerveződés idejére esik a sérülés, nagyon nehéz a korrekció...

TERÁPIÁK

- TOMATIS: Gyapay Kinga                                https://halliho.hu/index.php/hu/11-magyar-hu

- FST/AIT: Szücs Rita

AStOP auditív stresszkezelő program

- SSP, FOCUS SYSTEM

- ... s egy kis érdekesség az orrmosásról: https://tritonlife.hu/vizsgalat/proetz-kezeles-1

SZEMÉSZETI RENDELLENESSÉGEK

Sajnos, sokan nem is tudják, hogy az optikus nem tud pontos adatokat adni, s nem csupán a vízust kéne, hogy megnézze. Csodálkozunk, hogy fejfájósak vagyunk s ingerültek, pedig egy megfelelően csiszolt lencse - prizma, cilinder - sokat javíthatna vizuális feldolgozásunkon, áttételesen kedvünkön.

Továbbá az írás-olvasás elsajátításában, azok folyamatában is kiemelkedő szerepe van. Jó szemészeti, vizuáltréninggel csökkenthetők az olvasási zavarral járó diszes folyamatok, s következményesen a viselkedési, magatartási anomáliák is, illetve javulnak majd a kognitív funkciók is, ahogy a test anatómiája rendeződik és a mentális, pszichés terhelhetőség növekszik.

Tiflopedagógusként alapvető látástréninget tudok összeállítani a szemmozgások konvergenciájának, divergenciájának rendezésére.


VIZUÁL-, VIZUOMOTOROS TECHNIKÁK, TERÁPIÁK

További megoldás lehet az akupresszúrás megközelítésből megismert meridiánpontok stimulálása.

Kínai szemmasszázs: 

- https://www.egeszsege.hu/latasjavito-kinai-szemmasszazs/</p>

SZEMTRÉNER

A tanfolyamon tanultak szépen integrálódnak a tiflopedagógia- és az INPP-terápia szemléletével. :)

Várom, hogy tudásomat bővítve tudjam az érintettek megsegítésére fordítani.

MOZGÁSFEJLESZTÉS

Zseniális mozgásterápiák vannak Magyarországon, Egy részük külföldről került hozzánk, néhány másik itt született kis hazánkban, földink. :) Többnyire választanunk kell, melyik jó. Függ az életkortól, problémától, családi szerkezettől. elvárt eredménytől, időbeosztásunktól... A döntés a családnál, de ők csak akkor tudnak helyesen dönteni, ha kellő tájékoztatást kapnak. Szükséges a hiteles szakember, aki nem csupán a saját oldalát mutatja be, hanem valóban a probléma megoldását segíti megtalálni.


- Dr. Katona Ferenc-féle neuromotoros fejlesztés

- Huba Judit-féle pszichomotoros fejlesztés

- Dévény Anna - DSGM, esztétikus testképzés...

- Lakatos Katalin TSMT, HRG

- DSZIT

- Alapozó terápia

- INPP

- ...

- Dsmile

S a külföldiek közül:

- Ayres

- SEED

- ...


A mozgásterápiák azonban akkor hatásosak igazán, ha időben, az egyén igényeihez, fizikális rendszeréhez igazodnak. Így, soha ne feledjük, hogy gerincferülés, harántboltozati sérülés esetén először pl.: az ortopéd-szakorvossal vegyük fel a kapcsolatot. Ő a kompetens ebben. Ha kezeli a problémákat, akkor tudjuk a rendszert optimalizálni a környezeti feltételek észrevételére, helyes reakciók megtételére.

TERÁPIA

Craniosacralis kezelés: manuálterápia Dr. Upledger oszteopata nevéhez fűződő finom palpációs kezelés. Hazánkban Gábriel Orsolya oktatja ezt a módszert.

- https://www.upledger.hu/

A craniosacralis terápia általam elsajátított elemeit nagy sikerrel emelem be a logopédiai foglalkozás, mozgásfejlesztő program elemei közé.


Biodinamikus craniosacralis kezelés: 

- https://biodyncranio.com/

A biodinamikus megközelítés olyan gyengéd, noninvazív megközelítést alkalmaz, mely a szervezet öngyógyító tevékenységét támogatja a mély alvás fázisához hasonlóan. Fantasztikus megtapasztalások, érzetek s változások tulajdoníthatóak ennek a módszernek. Tar Zsolt oktató megfogalmazásában, irányításával sajátítottam el.


INPP: reflex-inhíbíciós, reflex-gátló mozgásterápia, mely

Sally Goddard Blythe MSc. az Institue for Neuro-Physiological Psychiology intézet vezetője, a módszer kidolgozója nevéhez fűződik.

https://oriasleszel.hu/

Logopédusként alapvető, hogy az INPP mozgásfejlesztő program komplex szemléletét alkalmazzam, 

ezzel egészítsem ki a foglalkozásokat. 

PSZICHÉS MEGSEGÍTÉS

A fizikális gátak, melyek a gyermekek s később már felnőttek szociális, viselkedéses válaszait bebörtönzik,  az átlagostól, elvárttól eltérő magatartásjegyeket hordoznak. A közösség gyakran kirekeszti a másként viselkedő egyéneket. Ők maguk is szenvednek saját viselkedésüktől, ám nem tudnak önállóan, egyedül kilépni a sémákból, komfortzónájukon. Ekkor nem elegendő a figyelmen kívül hagyás, az ignorálás. Válaszolni kell a negatív elemekre is, ám segítséget is szükséges adni. Mankót, mely egy darabig a hétköznapokat elvisehetőbbé tezsi számukra, a környezetük számára is. Ilyenkor rendkívül fontos a pszichés támasz. Rendeződ(het)nek a tünetek megfelelő terápiás szemlélettel: művészetterápiával, zeneterápiával, pszichológussal...


TERÁPIA

zeneterápia:                                        Szedlacsek Katalin 

                                                              https://szedlacsekkatalin.hu/Fooldal

meseterápia

pszichológus:                                     Batári-Szepesi Anikó gyógypedagógus-pszichológus 

                                                               +36-20-2239906 

                                                               aszepi@gmail.com

családállítás                                       Bohácsné Vékony Krisztina +36-30-2035699

                                                               LÉLEKGARÁZS   https://www.facebook.com/lelekgarazs/

                                                               Farkasné Erzsébet https://kineziologia1.hu/csaladfelallitas/

neurofeedback                                   Dr. Fehér Gabriella 

                                                              06-30-717-2104

                                                              https://tanfolyam.neurofeedback.hu/home 


ÉTKEZÉS

A fejlődésben lévő szervezet tápanyagigényét optimálisan kell beállítani. Olyan ételekre, italokra van szüksége, melyek a fizikális, azaz, a bio- s ezen keresztül a pszichés-szociális szükségleteket is maximálisan támogatják. Kiegyensúlyozott étrendben, lévén, mindenevők vagyunk, szerepel a helyesen adagolt fehérje, szénhídrát is. Kerülendők a finomított szénhídrátok, cukorfélék, nélkülözhetetlenek a zöldségek, magvak, fehérjeforrások: hús (hal, baromfi...), gyümölcsök s bizonyos lisztes ételek (elsősorban: alakor-, tönkölybúza-, rizsliszt...).


Étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kérdések megválaszolása

Gál Anikó    +36-30-3385385    gal.aniko73@gmail.com


logopedia.INPP@gmail.com